ആദ്യമായ്‌ കണ്ടനാൾ പാതിവിരിഞ്ഞു നിൻ പൂമുഖം (തൂവൽക്കൊട്ടാരം) | ജോൺസൺ Master | Cover by Vidhu Prathap


Kreative KKonnect Music is an active digital media hub for upcoming and established Musicians and Singers. Enjoy cover songs, unplugged versions, and originals in Malayalam, Tamil and Hindi on our Facebook Page and YouTube Channel. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.

 

Cover Vocals: Vidhu Prathap, Composer: Johnson Master, Film: Thooval Kottaram, Originally Sung By: K. J. Yesudas, K. S. Chithra, Lyric By: Kaithapram.

 

SUGGESTED VIDEO – CHECK THIS OUT !!!

 

Watch Cover Songs, Unplugged Versions, Originals, and Facebook Music Live Sessions with popular and upcoming Singers and Musicians exclusively on our Facebook Page and YouTube Channel. Like, Follow and stay connected with us Music Lovers !!!