അമിത രക്ത സമ്മർദ്ദത്തിനു ഫലപ്രദമായ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ : വീഡിയോ കാണാം


അമിത രക്ത സമ്മർദ്ദം ഒരു നിശബ്‌ദ കൊലയാളി തന്നെയാണ്. അമിതമായ രക്ത സമ്മർദ്ദംശരീരത്തിനാകമാനമാണ് തകരാറുണ്ടാക്കുന്നത്. ഉയർന്ന പ്രഷറിൽ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻകഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹൃദയം പെട്ടെന്നു തളർന്നു പോകുന്നു. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം താങ്ങേണ്ടി വരുന്നതുമൂലം രക്തക്കുഴലുകൾക്കും തകരാറു സംഭവിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ ചെന്നു ചേരുന്നവൃക്ക, കണ്ണുകൾ, തലച്ചോർ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാം. ഹൃദയാഘാതം, മസ്തിഷ്കാഘാതം, രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെടൽ, വൃക്കരോഗംഎന്നിവയ്ക്കൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളായി ചികിത്സിയ്ക്കപ്പെടാതെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നഅമിതരക്തസമ്മർദ്ദം കാരണമാകാം. ഇന്ന് രക്ത സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഡയറ്റ്വിശദീകരിക്കുന്നു..അറിഞ്ഞിരിക്കുക. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

 

Contact Dr D Better Life @ shorturl.at/hjBV4

 

Suggested Video :

എലാഞ്ചി സ്വാദൂറും കൊതിയൂറും നാലുമണി പലഹാരം. റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധവും ചേരുവകളും അറിയുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

 

Video ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ Please don’t forget to SHARE and SUPPORT us. സംഗീതവും, ഭക്ഷണവും പിന്നെ ആരോഗ്യവും Kreative KKonnect Productions’സിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി എല്ലാ ദിവസവും 10+ കിടിലൻ Videos ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. Homely Meals is a Kreative KKonnect Production exclusively for Food & Health. പേജ് ലൈക് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ.