ഏതോ നിദ്രതൻ പൊൻമയിൽപ്പീലിയിൽ (അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് ) Cover by Gayathri Suresh


Check out the cover version of the song “Etho Nidrathan” from the film Ayal Kadha Ezhuthukayanu, originally sung by Dr. KJ Yesudas, Music by Raveendran Master, Lyrics by Kaithapram Sir. This cover version is sung by the melodious Gayathri Suresh.

 

Vocal: Gayathri Suresh
Arranged, Mix & Master: Charles Nazereth
Makeup: Joshy Jose
Hair Stylist: Vijesh Krishnan

ഏതോ നിദ്രതൻ പൊൻമയിൽപ്പീലിയിൽ
ഏഴുവർണ്ണകളും നീർത്തി
തളിരിലത്തുമ്പിൽ നിന്നുതിരും
മഴയുടെ ഏകാന്ത സംഗീതമായ്
മൃദുപദമോടെ മധുമന്ത്രമോടെ
അന്നെന്നരികിൽ വന്നുവെന്നോ
എന്തേ ഞാനറിഞ്ഞീല ഞാനറിഞ്ഞീല