നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം? : വീഡിയോ കാണാം


വയറിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര വരെയാകാം? വയറു കുറയ്ക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം? വയറിനു ചുറ്റും അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടിയ അവസ്ഥയെയാണ് അബ്ഡോമിനൽ ഒബിസിറ്റി അഥവാ സെൻട്രൽ ഒബിസിറ്റി എന്നു പറയുന്നത്. ഇവിടെ വയർ കുറക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായ ചില മാര്ഗങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

 

Contact Dr D Better Life @ shorturl.at/hjBV4

 

Suggested Video :

രുചിയോടെ നല്ല മൊരിഞ്ഞ ചിക്കൻ കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധവും ചേരുവകളും അറിയുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

 

Video ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ Please don’t forget to SHARE and SUPPORT us. സംഗീതവും, ഭക്ഷണവും പിന്നെ ആരോഗ്യവും Kreative KKonnect Productions’സിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി എല്ലാ ദിവസവും 10+ കിടിലൻ Videos ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. Homely Meals is a Kreative KKonnect Production exclusively for Food & Health. പേജ് ലൈക് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ.