ഒരു നോക്ക് കാണുവാന്‍ കാത്തിരുന്നവള്‍ – അപർണ ബാലമുരളിക്കൊപ്പം ഗിറ്റാർ വായിച്ച് അച്ഛൻKreative KKonnect Music is an active digital media hub for upcoming and established Musicians and Singers. Enjoy cover songs, unplugged versions, and originals in Malayalam, Tamil and Hindi on our Facebook Page and YouTube Channel. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.

 

ഒരു നോക്ക് കാണുവാന്‍ കാത്തിരുന്നവള്‍ മിഴിയകന്നു പോയോ Unplugged Version. അപർണ ബാലമുരളിക്കൊപ്പം ഗിറ്റാർ വായിച്ച് അച്ഛൻ, അപർണയുടെ വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ.

 

SUGGESTED VIDEO – CHECK THIS OUT !!!

 

 

Watch Cover Songs, Unplugged Versions, Originals, and Facebook Music Live Sessions with popular and upcoming Singers and Musicians exclusively on our Facebook Page and YouTube Channel. Like, Follow and stay connected with us Music Lovers !!!