പ്ലാസ്റ്റിക് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? : വീഡിയോ കാണാം


നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വളരെ വലിയതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഇതുമൂലം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

 

Contact Dr D Better Life @ shorturl.at/hjBV4

 

Video ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ Please don’t forget to SHARE and SUPPORT us. സംഗീതവും, ഭക്ഷണവും പിന്നെ ആരോഗ്യവും Kreative KKonnect Productions’സിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി എല്ലാ ദിവസവും 10+ കിടിലൻ Videos ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. “Homely Meals” is a Kreative KKonnect Production exclusively for Food & Health. അപ്പൊ, Page Like ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???