കോവിഡ് +ve രോഗി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ : വീഡിയോ കാണാം


കോവിഡ് +ve രോഗി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ആണിത്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

 

Contact Dr D Better Life @ shorturl.at/hjBV4

Suggested Video :

മീൻ ഇല്ലാതെ മീൻ രുചിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു തനിനാടൻ കറി. റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധവും ചേരുവകളും അറിയുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

 

Video ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ Please don’t forget to SHARE and SUPPORT us. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 10+ കിടിലൻ Recipe Videos ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുനിന്നു. സംഗീതവും, ഭക്ഷണവും പിന്നെ ആരോഗ്യവും നിങ്ങൾക്കായി. Homely Meals, a Kreative KKonnect Production exclusively for Food & Health. പേജ് ലൈക് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ.