അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ : വീഡിയോ കാണാം


അത്യാസന്ന നിലയിൽ ഉള്ള ഒരു രോഗിയെ വൈദ്യശ്രദ്ധയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നൽകേണ്ട പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രാഥമിക ജീവൻ രക്ഷാ ശുശ്രൂഷ (Basic Life Support) എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്‌ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ രോഗിയെ വൈദ്യശ്രദ്ധയിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപുള്ള മരണത്തിൽനിന്നോ ഗുരുതര പരിണാമങ്ങളിൽനിന്നോ രക്ഷിക്കുന്നു. ഇ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആർക്കും ഇത് നൽകാവുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല യാതൊരു പ്രത്യേക ചികിത്സ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇതിനു ആവശ്യവുമില്ല. ഇന്നു 3 വളരെ പ്രധാനപെട്ട ജീവൻ രക്ഷാമാർഗ്ഗം പറഞ്ഞു തരുന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

 

Contact Dr D Better Life @ shorturl.at/hjBV4

 

Suggested Video :

നല്ല കിടിലൻ സോഫ്റ്റ് പത്തിരി ഇനി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം. റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധവും ചേരുവകളും അറിയുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

 

Video ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ Please don’t forget to SHARE and SUPPORT us. സംഗീതവും, ഭക്ഷണവും പിന്നെ ആരോഗ്യവും Kreative KKonnect Productions’സിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി എല്ലാ ദിവസവും 10+ കിടിലൻ Videos ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. Homely Meals is a Kreative KKonnect Production exclusively for Food & Health. പേജ് ലൈക് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ.