“വാതിൽക്കല്​ വെള്ളരി പ്രാവ്” സൂഫിയും സുജാതയും Unplugged by Nithya Mammen and Ralfin StephenKreative KKonnect Music is an active digital media hub for upcoming and established Musicians and Singers. Enjoy cover songs, unplugged versions, and originals in Malayalam, Tamil and Hindi on our Facebook Page and YouTube Channel. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.

 

Music: M Jayachandran, Lyrics: BK Harinarayanan, Hindi Lyrics: Shafi Kollam, Singers: Arjun Krishna, Nithya Mammen, Zia Ul Haq

 

SUGGESTED VIDEO – CHECK THIS OUT !!!

 

Watch Cover Songs, Unplugged Versions, Originals, and Facebook Music Live Sessions with popular and upcoming Singers and Musicians exclusively on our Facebook Page and YouTube Channel. Like, Follow and stay connected with us Music Lovers !!!