പിത്താശയത്തിൽ കല്ലുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ത് ? ഇത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ? : വീഡിയോ കാണാം


വയറിൽ എപ്പോഴും ഗ്യാസ് ശല്യം, പാൽ കുടിച്ചാലോ എണ്ണയിൽ വറുത്തത് കഴിച്ചാലോ വയറിൽ വേദന.. വയറിന്റെ സ്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് പിത്താശയത്തിൽ കല്ലുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.. പിത്താശയത്തിൽ കല്ലുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ? ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ? പിത്താശയത്തിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ? താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

 

 

Video ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ Please don’t forget to SHARE and SUPPORT us. സംഗീതവും, ഭക്ഷണവും പിന്നെ ആരോഗ്യവും Kreative KKonnect Productions’സിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി എല്ലാ ദിവസവും 10+ കിടിലൻ Videos ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. “Homely Meals” is a Kreative KKonnect Production exclusively for Food & Health. അപ്പൊ, Page Like ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???